1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 88

‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan”

səhifə61/88
tarix14.02.2018
ölçüsü5.01 Kb.

16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  131.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

üç

  

yüz

  

mislinədək

” 
sözləri “

üç

 

yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  131.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

  

mislinədək

” 
sözləri “

beş yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  132‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislinədək” 
sözləri “

iki

 

yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  136.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

beş yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  136.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

 

il, №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  136.3‐cü 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

min

 

mislindən

 

beş min

 

mislinədək

” sözləri “

min

 

manatdan

 

beş min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  137.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

iki

  

min

  

mislindən

  

beş 


min

  

mislinədək

”  sözləri  “

iki

  

min

  

manatdan

  

beş  min

  

manatadək

”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmışdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607-IIIQD 

nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  138.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  138.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
19 aprel 2002-ci il tarixli 305-II QD nömrəli "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 236

) ilə 
Məcəlləyə yeni 138.3-cü maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

 

il, №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  138.3‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidinin

  

beş  yüz

  

mislindən

  

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
19  aprel  2002‐ci  il  tarixli  305‐II  QD  nömrəli  ʺPsixiatriya  yardımı  haqqındaʺ 
Azərbaycan 
Respublikası 
Qanununun 
tətbiqi 
ilə 
əlaqədar 
Azərbaycan 
Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi 
barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (

Azərbaycan

  

Respublikasının

 

qanunvericilik

  

toplusu,

  

2002‐ci

  

il,  №

  

5,

  

maddə  236

)  ilə  Məcəlləyə  yeni  138.4‐cü 
maddə əlavə edilmişdir. 

:

ihl-nat
ihl-nat -> "İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya"nın Fakültativ Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


inekcii-boteksa---gigiena.html

inekcionnij--.html

inelminticsi---azrbaycan-11.html

inelminticsi---azrbaycan-3.html

inelminticsi---azrbaycan-8.html