1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 88

‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan”

səhifə69/88
tarix14.02.2018
ölçüsü5.01 Kb.

16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  179.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

iki

  

min

  

mislindən

  

üç

 

min

  

mislinədək

”  sözləri  “

iki

  

min

  

manatdan

  

üç

  

min

  

manatadək

”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə 454)

 ilə 184.1‐ci maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

yüz

 

mislindən

 

beş yüz

 

mislinədək

” sözləri “

yüz

 

manatdan

 

beş yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  184.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  186.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

yüz

 

mislindən

 

beş yüz

 

mislinədək

” sözləri “

yüz

 

manatdan

 

beş yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  187.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  187.2‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

min

 

mislindən

 

iki

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

min

 

manatdan

 

iki

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  188‐ci 

maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

yüz

 

mislindən

 

beş yüz

 

mislinədək

” sözləri “

yüz

 

manatdan

 

beş yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  189.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

yüz

 

mislindən

 

beş yüz

 

mislinədək

” sözləri “

yüz

 

manatdan

 

beş yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  189.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
19  dekabr  2006‐cı  il  tarixli  

200‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(

Azərbaycan

  

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2007‐ci

  

il,  №

  

2,

  

maddə  68

)  ilə  

189‐1‐ci

 
maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə 454)

 ilə 189‐1.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

min

  

mislindən

  

üç

  

min

 

mislinədək

” sözləri “

min

 

manatdan

 

üç

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə 454)

 ilə 189.1‐2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

üç

  

min

  

mislindən

  

beş 


min

  

mislinədək

”  sözləri  “

üç

  

min

  

manatdan

  

beş  min

  

manatadək

”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə 454)

 ilə 189‐1.3‐cü 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

üç

 

min

 

mislindən

 

dörd

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

üç

 

min

 

manatdan

 

dörd

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir. 

:

ihl-nat
ihl-nat -> "İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya"nın Fakültativ Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


inelmiyeniliyi---2.html

inenjerska-geologija.html

inercionnij-scenarij--.html

inerrancy-only-for.html

ines-giagheddu-3.html