1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ON DOQQUZUNcu fəsil XÜMSDƏN QAÇMAQ - ХүМСҮН ҺӨкмләРИ

səhifə12/15
tarix24.10.2017
ölçüsü2.23 Mb.

ON DOQQUZUNcu fəsil

XÜMSDƏN QAÇMAQ

XÜMS VƏ DOLANIŞIQ XƏRCLƏRİ


Sual

121:

Əgər (xüms verməmək üçün) qazancımızı elə bir şəkildə xərcləsək ki, ilin sonuna heç bir şey qalmasın, yenə də xüms düşürmü?

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Əgər öz şə`ninə uyğun və israf etmədən xərcləyərsə, xümsü yoxdur.1

XÜMS VƏ BAĞIŞLAMA


Sual

122:

İl tamamlanmadan öncə öz əmlakını xümsdən qaçmaq məqsədi ilə həyat yoldaşına bağışlayır; xüms ili tamamlandıqdan sonra isə o yenidən həmin pulu ərinə bağışlayır. Bu işə icazə verilirmi?

(

Məkarimdən

başqa

)

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Xeyr. Gərək ilin sonunda onun xümsünü versin.2

Məkarim

:

Vacib ehtiyata əsasən ilin sonunda onun xümsünü verməlidir.3

Sual

123:

Bir şəxs il tamamlanmamışdan öncə əmlakının bir hissəsini üzərinə xüms gəlməməsi üçün öz həyat yoldaşına bağışlayır. Bu işə icazə verilirmi?

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Əgər həqiqətən bağışlayarsa və bu məbləğ onun şə`ninə uyğun olarsa icazə verilir və xümsü yoxdur.1

XÜMS VƏ MEHRİYYƏ


Sual

124:

Bir şəxs həyat yoldaşına borclu olduğu mehriyyəni (üzərinə xüms düşməməsi üçün) ilin gəlirindən ona verə bilərmi?

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Bəli, verə bilər.2

İYİRMİNci fəsil

XÜMSÜ VERİLMƏMİŞ ƏMLAK

XÜMSÜ VERİLMƏMİŞ ƏMLAKDAN İSTİFADƏ ETMƏK


Sual

125:

Xümsü verilməmiş maldan istifadə etmək olarmı?

(

Təbrizi

Vəhiddən

başqa

)

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Xeyir. Üzərinə xüms gəlmiş malın xümsü verilməyənədək şər`i hakimin icazəsi olmadan ondan istifadə etmək olmaz. Baxmayaraq ki, xümsü vermək məqsədi olsun.1

Təbrizi

:

Əgər xüms vermək məqsədi olmasa, üzərinə xüms gəlmiş maldan şər`i hakimin icazəsi olmadan istifadə etmək olmaz. Əgər xüms vermək məqsədi olarsa, vacib ehtiyata əsasən bu maldan istifadə etmək olmaz.2

Vəhid

:

Xeyir. Xümsü verilməyənədək üzərinə xüms gəlmiş maldan şər`i hakimin icazəsi olmadan istifadə etmək olmaz. Baxmayaraq ki, xümsü vermək məqsədi olsun! Malının xümsünü verməmiş şəxs onu, xümsünü vermək üçün satmağa və öz payından istifadə etməyə ixtiyarlıdır.3

Sual

126:

Bir şəxs üzərinə xüms gəlmiş mallardan istifadə etmək üçün xümsü öhdəsinə götürüb xüms əhlinə borclu qala bilərmi?

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Xeyr. Müctəhidin (ya da onun nümayəndəsinin) icazəsi olmadan və ya ona ödəyib sonradan borc götürmək yolundan istifadə etmədən bu maldan istifadə etməyə icazə verilmir.1

XÜMSÜ TƏRK EDƏN ŞƏXSLƏ ÜNSİYYƏT


Sual

127:

Xüms verməyən ailə ilə gəl-get etməyin hökmü nədir?

(

Sistani

,

Təbrizi

Vəhiddən

başqa

)

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Bu şəxslərlə gəl-get etməyin eybi yoxdur. Əgər yeməklərinə xüms düşdüyünü yəqin etməzsə yemək yeməyə də icazə verilir. Tə`sirli olacağını ehtimal verərsə, onları düz yola də`vət etsin.2

Sistani

Təbrizi

:

Onlarla ünsiyyət saxlamağın eybi yoxdur və yeməklərindən istifadə edə bilər, əgər tə`sirli olacağını ehtimal verərsə, onları düzgün yola də`vət etsin.3

Vəhid

:

Onlarla ünsiyyət saxlamağın eybi yoxdur. Əgər yeməklərinə xüms düşdüyünü yəqin etməsə və şəkki olarsa vacib ehtiyata əsasən bu yeməklərdən istifadə etməyə icazə verilmir.4

XÜMSÜ TƏRK ETMİŞ VALİDEYN


Sual

128:

Əgər ata xüms məsələsinə riayət etməsə, onun himayəsi altında olan şəxslərə xüms vermək vacibdirmi?

(

Sistani

,

Təbrizi

Vəhiddən

başqa

)

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Onun əmlakına xüms düşdüyünə yəqinləri olmasa bu mallardan istifadə etməyə icazə verilir və onların üzərinə heç bir vəzifə düşmür.1

Sistani

Təbrizi

:

Onların üzərində heç bir vəzifə yoxdur və onun yeməyindən istifadə edə bilərlər.2

Vəhid

:

Yeməklərə xüms düşdüyünə yəqinləri olmasa və şəkk etsələr, vacib ehtiyata əsasən onları yeməyə icazə verilmir.3

XÜMSÜ VERİLMƏMİŞ YEMƏK


Sual

129:

Qonaqlıqda yediyimiz xümsü verilməmiş yeməklərin hökmü nədir?

(

Sistani

Təbrizidən

başqa

)

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Xümsü verilmədən və ya şər`i hakimin icazəsi olmadan bu yeməklərdən istifadə etməyə icazə verilmir.4

Sistani

Təbrizi

:

Qonaqların bu yeməkdən istifadə etməyinin eybi yoxdur. Lakin ev sahibi xümsə cavabdehdir.5

Qeyd

:

Ayətullah Məkarim, “İstiftaat” kitabında xümsü verilməmiş yeməkdən istifadə edib onun xümsünün ehtiyaclı seyidlərə verilməsinə icazə verir.6

XÜMSÜ TƏRK ETMİŞ ŞƏXSİN EVİNDƏ NAMAZ QILMAQ


Sual

130:

Xüms verməyən şəxsin evində namaz qılmaq olarmı?

(

Vəhid

,

Sistani

Təbrizidən

başqa

)

Bütün

müctəhidlərin

`

yi

:

Əgər onun evinə xüms düşdüyünə yəqini olmasa, eybi yoxdur.2

Sistani

Təbrizi

:

Xeyr. Eybi yoxdur.3

Vəhid

:

Bu evə xüms düşüb düşmədiyinə şəkk edərsə vacib ehtiyata əsasən burada namaz qılmağa icazə yoxdur.4


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?